Våre tannbehandlinger

Individuelt tilpasset behandling og oppfølging av høyeste kvalitet

Kontakt oss

Alt innen allmenn tannbehandling

Ullevål Hageby Tannklinikk tilbyr alt innen allmenn tannbehandling og kan hjelpe deg enten du ønsker en rutineundersøkelse eller har smerter eller plager i munn og tenner. 

Det er viktig for oss at du føler deg godt ivaretatt som pasient hos oss. Vi er opptatt av å bli kjent med pasientene våre, og lytte til deres behov og ønsker. Målet er å gjøre det mulig for alle som kommer til oss å opprettholde eller oppnå en god tannhelse og et pent smil.

Det første besøket hos oss

Målet med det første besøket vil være å bli kjent, skaffe oversikt over din tannhelse og eventuelle behandlingsbehov du har. Vi setter av god tid den første gangen du er hos oss. Vi vil foreta en grundig klinisk røntgenundersøkelse, som vi gjennomgår sammen med deg. Undersøkelsen legger grunnlag for utarbeidelsen av en behandlingsplan med et kostnadsoverslag. I utgangspunktet begynner vi ingen behandling under det første besøket, med mindre du har akutte problemer eller smerter.

Vi er opptatt av at du skal føle forutsigbarhet i prosessen og være nøye informert om prosedyrer i behandlingen, enten den er ordinær eller mer omfattende. Undersøkelsen avsluttes med en lett tannrens hvor vi fjerner tannstein, belegg og overflatemisfarginger.

Dine helseopplysninger er viktige for oss

Før undersøkelsen ønsker vi at du fyller ut et skjema med helse- og personopplysninger. Din tannhelse og generelle helse er nært sammenhengende, og vi vet at eventuelle sykdommer eller medikamenter kan påvirke din tannhelse. Det er sykdomstilstander og/eller medikamenter som kan gi deg som pasient rett til refusjon fra Helfo, og nettopp derfor trenger vi oppdaterte helseopplysninger om deg. Disse oppdateres regelmessig i journalsystemet vårt.

Regelmessig oppfølging

Vi anbefaler alle å gå regelmessig til undersøkelse hos en tannlege. Dersom du ønsker det setter vi deg på en fast innkalling, med et intervall tilpasset dine behov. Da slipper du å aktivt avtale ditt neste besøk hos oss, og det blir lettere for deg å ivareta din egen tannhelse.

Tannlegeskrekk

Finner du det vanskelig å gå til tannlegen? Du er langt fra alene.

Frykt for tannbehandling er et velkjent fenomen. En relativt stor andel av befolkningen lider av en eller annen form for tannbehandlingsfrykt. Undersøkelser viser at 5-10 % av den voksne befolkning i Norge unngår regelmessig tannbehandling på grunn av angst for å gå til tannlegen.

Vi i Ullevål Hageby Tannklinikk har lang erfaring med behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Vi jobber etter en trinnvis tilnærming til situasjonen hvor målet er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandling, med og uten beroligende midler. Dersom du synes det er ubehagelig å gå til tannlegen vil vi at du sier ifra til oss. Vi vil da ta oss ekstra tid til å gjøre besøket hos oss så komfortabelt som mulig for deg. Hos oss skal du vite at du alltid er i trygge hender.

Kontakt oss

Akutt behandling

Tannsmerter kan være svært ubehagelig. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss så fort du merker ubehag eller verking i en tann, slik at vi kan forsøke å begrense omfanget av behandlingen.

Dersom du venter for lenge med å oppsøke tannlege ved tannsmerter kan behandlingen bli unødvendig omfattende og kostbar. Vi prioriterer alltid pasienter med smerter, og vårt team av dyktige tannleger vil som regel kunne hjelpe deg allerede samme dag som du ringer. Du vil da få hjelp med umiddelbar smertelindring. Vi vil også sette opp en time der du kommer tilbake for en mer permanent behandling, da dette vil være nødvendig i de aller fleste tilfeller.

Kontakt oss

Undersøkelse

En undersøkelse hos tannlege handler ikke bare om å se etter hull i tennene. Vi utfører grundige undersøkelser der vi både ser etter hull og andre tilstander og sykdommer som kan oppstå eller vise seg i munnhulen.

Under undersøkelsen undersøker vi hele munnhulen for å se etter blant annet betennelse i tannkjøttet, slimhinneforandringer, infeksjoner og sår som kan tyde på at noe er galt. Ved behov utfører vi også andre undersøkelser, f.eks. av tyggemuskulatur og kjeveledd.

Vi anbefaler regelmessige tannundersøkelser

Vi anbefaler at du får undersøkt tenner og munnhule hos tannlegen regelmessig. På den måten vi man forebygge sykdom og avdekke begynnende problemer i en tidlig fase i håp om å begrense omfanget av behandling.

Hvor hyppig vi kaller deg inn til en undersøkelse bestemmer vi sammen, på bakgrunn av dine individuelle behov. Dersom du ikke har spesielle sykdommer eller andre dentale utfordringer, anbefales én til to ganger i året.

En standard undersøkelse hos oss inneholder:

  • Undersøkelse av tenner, tannkjøtt og munnhulen.

  • Nødvendige røntgenbilder

  • Lett tannrens

  • Hygieneinstruksjon

  • Eventuell behandlingsplan med spesifisert kostnadsoverslag

Panorama røntgenbilde med OPG

Ullevål Hageby Tannklinikk har OPG. Dette er et større røntgenapparat som gir panorama røntgenbilde. Dette røntgenbildet gir en god oversikt over samtlige tenner med røtter, kjeveben, bihuler, kjeveleddene og andre omliggende strukturer.

OPG er et spesielt nyttig verktøy i forbindelse med kartlegging og fjerning av visdomstenner, eller ved andre oralkirurgiske inngrep. Det brukes også for å gi totaloversikt ved større behandlingsplanlegginger, som f. eks ved implantatbehandlinger etc. Det vil være nødvendig å få sett på alle tennene og omliggende strukturer med jevne mellomrom, og da er dette verktøyet et viktig hjelpemiddel for å gi oss totaloversikt i tillegg til de årlige, ordinære røntgenbildene.

Automatiske timeinnkallelser på sms

Vi tilbyr å sende deg automatiske innkallelser regelmessig. Dersom du ønsker denne tjenesten vil du motta sms med timeavtale 2-3 uker i forkant av aktuelt avtaletidspunkt. Den siste sms-påminnelsen kommer 48t før aktuell timeavtale. Dersom vi foreslår et tidspunkt som ikke passer for deg, tar du kontakt, slik at vi får endret timeavtalen iht dine ønsker.

Kontakt oss

Hull - fyllingsterapi

Hull i tennene forårsakes av tannsykdommen karies. Sykdommen oppstår når munnens naturlige bakterier danner syrer fra sukker vi spiser og drikker.

Syren løser gradvis opp emaljen og det underliggende dentinet. Et lite kariesangrep i emaljen kan tilhele, dersom forutsetningene ligger til rette, slik at syreangrepet ikke kan fortsette. Dette kan være nøye fjerning av bakteriebelegg (tannbørste og tanntråd) eller redusert mengde næring (sukker) til bakteriene. Fluor styrker emaljen og gjør den mer motstandsdyktig mot karies, men kan også remineralisere begynnende kariesangrep i emaljen. Dersom kariesangrepet går gjennom emaljen, eller det er karies i relasjon til en gammel fylling, må tannlegen fjerne karies og reparere hullet ved å legge en fylling eller en annen egnet restaurering.

Kontakt oss

Hypersensible tenner - Ising

Ising i tennene kan oppleves som svært ubehagelig. Tilstanden er som oftest ufarlig og oppstår vanligvis når man har spist eller drukket noe som er kaldt, varmt eller syrlig.

Den vanligste årsaken til ising er følsomme tannhalser. Mange pasienter har fått blottlagte tannhalser som et resultat av ugunstig børsteteknikk.

Ising kan imidlertid også være et symptom på en fylling som ikke er tett, karies eller skadet tann-nerve, og bør derfor undersøkes av tannlegen. Det er mange måter å behandle ising i tennene på, og dette tilpasses hvert enkelt tilfelle. Spør tannlegen så får du råd.

Kontakt oss

Rotkanalterapi - Rotfylling

Dersom du har et hull som går helt inn til tannens nerve(pulpa), eller du får en betennelse eller skade i nerven slik at nerven dør, må tannen rotfylles for at du skal kunne beholde den. Alternativet til dette er å trekke tannen. En død eller betent pulpa vil være en betennelseskilde som kan gi store plager om ikke betennelsen fjernes.

Behandling med rotfylling er smertefri, men tidkrevende, og kan kreve mer enn ett besøk. Rotfyllingen utføres enten av våre allmennpraktiserende tannleger, eller hos vår spesialist i endodonti. Behandlingen utføres etter standard prinsipper under et omfattende og strengt hygieneregime, samt med bruk av mikroskop for å oppnå best mulig resultat.

Etter at rotfyllingen er ferdig, må tannen bygges opp igjen. I noen tilfeller vil det holde med en plastfylling, men mange ganger er det absolutt best med en krone, da en rotfylt tann er noe svakere og mer utsatt for å knekke enn tenner med frisk nerve. Tannlegen din vil gi deg beskjed om hva som vil være det beste i ditt tilfelle.

Mulige komplikasjoner etter en rotfylling

Selv om rotfyllingen blir utført av en tannlege/spesialist med lang erfaring og høy kompetanse så kan det oppstå komplikasjoner, for eksempel en ny infeksjon eller fraktur av tannen. I noen få tilfeller (10-15%) kan det utvikles en såkalt reinfeksjon i rotspissen av en rotfylt tann. Denne kommer som regel i små sidegrener av rotkanalen. Slik infeksjon gir lokal ømhet i kjeven, og den affiserte tannen kjennes ofte litt høyere ut enn tidligere. Tilstanden krever behandling. Dersom tannroten har fått en sprekk eller fraktur vil det oppstå infeksjon, og tannen anses tapt og må trekkes. 

Komplikasjoner etter rotbehandling kan altså føre til at tannens funksjonstid blir redusert. De fleste tenner som blir rotfylt kan beholdes i lang tid, men det er viktig å være klar over at dette ikke alltid vil være tilfellet. Etter en rotfylling er det avgjørende med jevnlige kontroller med røntgen hos tannlege, for å følge opp utfallet av behandlingen. Det er også viktig at tannen restaureres etter gitte anbefalinger etter endt rotkanalterapi.

Kontakt oss

Tanntrekking

Tanntrekking er et alternativ når tannen er så skadet eller løs at den ikke kan repareres på en god måte. Før trekking gjennomføres får du lokalbedøvelse, slik tannen kan fjernes uten smerter. Dersom du lider av tannlegeskrekk eller av ulike grunner engster deg for trekkingen, kan du etter avtale med tannlegen få et beroligende medikament som vil gjøre behandlingen mindre belastende.

Kirurgisk fjerning av tenner

I noen tilfeller sitter tannen/tannroten så dypt i kjevebenet at den ikke kan trekkes på vanlig måte. Dette er blant annet vanlig ved fjerning av visdomstenner og tenner med flere røtter. I disse tilfellene trenger man å fjerne noe ben rundt tannen, for så å skånsomt fjerne tannen/røttene. Denne formen for tanntrekking er en kirurgisk behandling som avsluttes med at såret renses grundig, og man syr noen sting, som fjernes ved kontroll etter ca 7-10 dager.

Tannlegen din vil informere deg mer om hvordan det vil være best å fjerne din tann så skånsomt som mulig. Ved kirurgiske inngrep dekker Helfo deler av behandlingen.

Kontakt oss

Tannbleking

Tannbleking kan være en belastende behandling for tennene dine, og bør alltid utføres i samråd med en tannlege som kan vurdere hvilke tenner som vil tåle behandlingen. Ved tannbleking er det viktig at tennene er friske, fri for hull og sprekker og at tannkjøttet ditt er friskt og fint. Du bør derfor alltid få utført undersøkelse og eventuelle nødvendige behandlinger før du går i gang med tannbleking.

Blekeskinner og blekemidler til hjemmebruk

Selve tannblekingen utfører du hjemme på egenhånd, men naturligvis etter vår veiledning. Når du er inne til konsultasjon hos oss vil vi ta et avtrykk av over- og underkjeven din. Avtrykket benytter vi til å fremstille individuelt tilpassede blekeskinner til deg. Når skinnene er klare vil vi kalle deg inn til en ny konsultasjon med prøving av skinnene, for å forsikre oss om at de passer perfekt. Du vil få demonstrert hvordan blekemetoden fungerer mens du er hos oss, og vi vil også starte blekeprosessen under oppsyn.  Deretter får du med deg skinnene og blekegele, slik at du kan fortsette behandlingen hjemme. Vi vil følge deg opp underveis i prosessen.

For at du skal kunne se effekten av behandlingen vil vi ta et fargeuttak som viser hvilken farge du har på tennene dine før blekingen starter. 

Kontakt oss

AirFlow

AirFlow er en skånsom metode for tannrens som effektivt fjerner tannstein og overfladisk misfarging. Dette vil gi deg renere og hvitere tenner, og samtidig friskere pust!

Med AirFlow rengjøres tennene ved at de sprayes med en blanding av pulver tilsatt smaksstoffer, trykkluft og vann. Det blir en slags høytrykksspyling av tennene, som gjør det mulig å komme til på områder i munnen som kan være vanskelige å nå. Behandling med AirFlow vil fjerne det aller meste av overfladisk misfarging fra blant annet mat, kaffe, te, snus og røyk, noe som resulterer i at tennene ser hvitere ut. Metoden gir en grundig rengjøring og et sunnere utseende på tennene, helt uten bruk av kjemikalier. 

Kontakt oss

Tannkjøttbehandling

Betennelse i tannkjøttet er en forholdsvis vanlig forekomst, som utvikler seg som følge av at matrester og annet blir liggende i tannkjøttkanten over tid. Hvis du opplever smerter eller blødninger i tannkjøttet, anbefaler vi at du oppsøker tannlege for å få det undersøkt.

En tannkjøttetennelse er vanligvis et langsomt voksende problem, og du merker ofte ikke at du er i faresonen før betennelsen allerede har fått godt feste. En mindre alvorlig tannkjøttbetennelse kalles gingivitt og viser seg i første omgang gjennom symptomer som dårlig ånde og lett blødende tannkjøtt. Gingivitt er en tilstand som lar seg behandle på egenhånd ved hjelp av god munnhygiene. Dersom gingivitt forblir ubehandlet over tid, kan det utvikle seg til den mer alvorlige betennelsen periodontitt.

Periodontitt er betennelse i tennenes støtteapparat, altså vevet som holder tennene fast i kjeven. Dette er en alvorlig tilstand som bare kan behandles hos tannlege, og som i verste fall kan føre til tannløsning dersom det ikke behandles i tide. Periodontitt er svært utbredt og rammer omtrent hver tiende person i Norge. Tegn på sykdommen kan være at tannkjøttet mellom tennene forandres, dårlig ånde, lettblødende og ømt tannkjøtt, tennene kan føles løse og hovent tannkjøtt.

God munnhygiene og regelmessige tannlegebesøk forebygger tannkjøttsykdommer

Noen personer er mer utsatt for å få periodontitt enn andre. Sykdommen påvirkes blant annet av en genetisk komponent, slik at enkelte familier er mer disponert gjennom arv. Dårlig munnhygiene, røyking, diabetes og sykdommer som påvirker kroppens immunrespons, er andre faktorer som kan ha betydning for utvikling og progresjon av periodontitt. For å forebygge tannkjøttsykdommer er det viktig med god munnhygiene og forebygging, samt regelmessig kontroll hos tannlege eller tannpleier. 

Behandling av tannkjøttsykdom

Behandling av sykdommen krever systematisk, profesjonell fjerning av tannstein, kombinert med grundig og godt stell av tennene hjemme.

Ved Ullevål Hageby Tannklinikk utføres periodontittbehandling av periodontist, allmennpraktiserende tannleger og av tannpleier. En periodontist er spesialist innen periodonti, og utfører i tillegg mer avansert periodontibehandling som inkluderer kirurgisk behandling av tannkjøttsykdommer, samt innsetting av tannimplantater i tilfeller hvor man ønsker å erstatte en tapt tann. 

Periodontittbehandling dekkes delvis av Helfo, og om man mister tenner på grunn av periodontitt vil man få dekket deler av kostnadene til å erstatte visse tapte tenner i form av bro, implantat eller protese.

Kontakt oss

Estetisk tannpleie

Estetisk tannbehandling handler om å forbedre tennenes utseende. Med moderne teknikker kan vi enkelt forbedre både tennenes farge og form. Dette kan være misfargede tenner, mellomrom, skjeve tenner, ujevnheter eller misfargede fyllinger. Vi tilbyr ulike behandlinger for å løse dine utfordringer og imøtekomme dine ønsker.

Kontakt oss

Kroneterapi

En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en vanlig fylling. Behandlingen går ut på at tannen slipes til og tas avtrykk av, før en midlertidig krone limes temporært til tannen.

Avtrykket av tannen sendes videre til en samarbeidende tanntekniker, som fremstiller tannkronen. Det er flere forhold som spiller inn med hensyn på valg av kronetype og kronemateriale. Tannlegen vil komme med anbefaling iht klinisk erfaring, samt hva som er best egnet i hvert enkelt tilfelle.
Når den permanente kronen kommer i retur fra tanntekniker, festes denne til tannen iht prosedyrer tilpasset ulike kronematerialer og sementer. Kronens farge tilpasses de andre tennene for et naturlig resultat.

Hvor lenge varer en tannkrone?

En krone er beregnet til å holde i mange år. Samtidig er det ulike faktorer som kan påvirke holdbarheten, for eksempel tennenes tilstand før behandlingen, pasientens bittforhold, hygiene og lignende.

Husk også på at det fremdeles er mulig å få hull og karies, og at overgangen mellom din naturlige tann og den kunstige kronen er spesielt utsatt for dette. God munnhygiene og regelmessige besøk hos tannlege er derfor like viktig for deg med tannkroner.

Kontakt oss

Broterapi

En bro er en tannrestaurering som kan erstatte én eller flere tapte tenner. Broen består av flere kroner som henger sammen. Denne festes til tennene på hver side av åpningen, som fungerer som festetenner for tennene som skal erstattes. 

På lik linje med en krone må festetennene slipes til og tas avtrykk av. Avtrykkene sendes til samarbeidende tanntekniker som utarbeider tannbroen. Mens du venter på at den permanente broen kommer fra tannteknikeren, vil du få en midlertidig bro til bruk i mellomtiden. En bro kan lages i ulike materialer. Våre tannleger vil komme med en anbefaling til deg på bakgrunn av klinisk erfaring og hva som er best egnet i ditt tilfelle. For et pent resultat vil også fargeuttak være avgjørende.

Tannbro er en holdbar og komfortabel løsning for deg som må erstatte én eller flere tenner

En bro kan være et godt alternativ for deg som har mistet eller må erstatte en eller flere tenner, fordi det er en varig og komfortabel løsning for de aller fleste. Resultatet blir naturlig og estetisk pent, og gir god funksjonalitet i hverdagen. Bro er også en løsning som går forholdsvis raskt å lage, samtidig som det er mer rimelig enn tannimplantater.

Selv om broen er laget for å vare i mange år, er det ulike faktorer som vil kunne ha innvirkning på holdbarheten. Dette kan være festetennenes tilstand før behandlingen, pasientens bittforhold eller hygieniske faktorer. Godt vedlikehold og regelmessig oppfølging hos tannlege vil være avgjørende for et optimalt resultat av behandlingen.

Kontakt oss

Tannimplantater 

Tannimplantater benyttes når en eller flere tenner mangler og man ønsker en fast permanent erstatning av tennene som mangler.

På vår klinikk har vi spesialister og tannleger med spesialkompetanse innen tannimplantater for at du skal få best mulig behandling. Vi har også samarbeid med eksterne spesialister som vi henviser til ved behov.

Et implantat er en kunstig rot som kan benyttes som erstatning for en tapt tann. Det er mulig å erstatte nesten alle tapte tenner med implantater.

Kontakt oss

Implantater av titan

Et implantat er laget av titan, med form som en skrue. Implantatet opereres inn i kjevebenet og fungerer som en stabil “rot” for den kunstige tannen. Med hjelp av implantat er det nå mulig å få fastsittende tenner som erstatning for protesen.

Til implantater kan man feste ulike typer tannerstatninger, som f.eks. kroner, broer eller proteser. Behandlingen innebærer at man lar denne titanskruen vokse fast i kjevebenet. Når behandlingen utføres, er det viktig at pasienten er frisk. Likevel kan også pasienter med medisinsk balanserte sykdommer få implantater under visse forutsetninger. Det viktigste er at det utføres en grundig undersøkelse av pasientens helse på forhånd, for å kunne tilrettelegge behandlingen på best mulig måte. Det er mange forhold som kan spille inn, og vi vil blant annet benytte røntgen for å få oversikt over lokale forhold i munnhulen.

Ved Ullevål Hageby Tannklinikk har vi både periodontist og tannleger med spesialkompetanse innen tannimplantater, som vil sørge for at du skal få best mulig behandling, med eller uten rettigheter i Helfo.

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid

Vi har et tverrfaglig samarbeid vedr. kjeveleddsproblematikk med kiropraktor Thea Lærum Bentzen. Les mer på hennes nettside Kiropraktor Thea.

Kontakt oss